דף ראשי אודות גלריה סרטוני טבע טיולי צפרות וטבע מאמרים קישורים צור קשר English

עופות
צוללנים עד סולות
חסידאיים
אוזאיים
דורסי יום
חוגלות חובות רליות ועגוריים
חופמאים
חמסנים שחפים ושחפיות
קטות יונים וקוקיות
ינשופים תחמסים וסיסים
שלדגים שרקרקים ונקרים
ציפורי שיר

יונקים
אוכלי חרקים
ארנבאים
מכרסמים
טורפים
שפנאים
מפריטי פרסה
מכפילי פרסה

זוחלים
לטאות
צבים
נחשים


        עופות       ציפורי שיר
 
עפרוני מצויץ
חוגת עצים
זרעית השדה
זרעית קטנה
עפרונן גמדי
עפרונן קצר אצבעות
עפרוני חכלילי
עפרוני מדבר
עפרוני ערבה
עפרוני ענק
עפרוני פסגות
עפרוני עב מקור
צחיחנית מדבר
צחיחנית החרמון
צחיחן שחור כיפה
אלימון
סנונית רפתות
סנונית מערות
סנונית סלעים
סנונית מדבר
כוכית גדות
טסית בתים
פיפיון הרים
פיפיון ארך רגליים
פיפיון צהוב
פיפיון עצים
פיפיון זיתי
פיפיון שדות
פיפיון מים
פיפיון ממושקף
פיפיון אדום גרון
נחליאלי צהוב
נחליאלי זנבתן
נחליאלי לימוני
נחליאלי לבן
גדרון מובהק
בולבול צהוב שת
סתרי מצוי
סתרי ממושקף
סתרי צוקים
אדום החזה
זמיר הירדן
זמיר מנומר
חמריה חלודת זנב
חמריה שחורה
כחול החזה
אירניה
חכלילית סלעים
חכלילית עצים
סלעית אירופית
סלעית ערבות
סלעית מדבר
סלעית שיחים
סלעית קפריסאית
סלעית קיץ
סלעית חורף
סלעית נזירה
סלעית לבנת כנף
סלעית הבזלות
סלעית שחורת בטן
סלעית חלודת שת
שחור הזנב
דוחל שחור גרון
דוחל מזרחי
דוחל חום גרון
קיכלי רונן
קיכלי גדול
קיכלי אפור
צוקית בודדת
שחרור
צוקית חכלילית
סבכי שחור כיפה
סבכי אפור
סבכי קוצים
סבכי ערבות
סבכי טוחנים
סבכי שחור ראש
סבכי אשלים
סבכי רונן
סבכי קפריסאי
סבכי שחור גרון
סבכי מדבר
סבכי ניצי
סבכי חורש
סבכי שיטים
מדברון
פשוש
תפר
שיחנית קטנה
שיחנית גדולה
שיחנית זית
חרגולן זמירי
חרגולן נחלים
קנית פסים
זמירון
צטיה
קנית קטנה
קנית אירופית
קנית אפריקאית
עלווית אפורה
עלווית חורף
עלווית לבנת בטן
עלווית ירוקה
עלווית צהובת גבות
עלווית לבנת גבות
מלכילון אורנים
חטפית אפורה
חטפית גמדית
חטפית לבנת עורף
חטפית תורכית
חטפית שחורת עורף
ירגזי
ירגזי חרמון
רמית
כותלי
סיטת צוקים
חנקן אדום גב
חנקן אדום ראש
חנקן נובי
חנקן גדול
חנקן חיוור
חנקן ערבות
חנקן שחור מצח
צופית
עורבני שחור כיפה
עורב אפור
עורב מזרע
עורב קצר זנב
עורב הודי
קאק
זנבן ערבי
טריסטרמית ים המלח
זרזיר מצוי
זרזיר ארבה
זהבן מחלל
מאינה מצויה
דרור בית
דרור ספרדי
דרור ירדן
דרורית קצרת אצבעות
בארית הרים
פרוש מצוי
פרוש הרים
פצחן
תפוחית מצויה
חוחית
ירקון
חורפי
בזבוז אירופי
בזבוז לבנון
בזבוז אדום מצח
חצוצרן מדבר
חצוצרן חרמון
חצוצרן שחור מקור
ורדית סיני
גבתון גנים
גבתון אדום מקור
גבתון אפור
גבתון מדבר
גבתון סלעים
גבתון צהוב
גבתון סוף
גבתון עפרוני
גבתון שחור ראש
גבתון שלג
כסוף מקור הודי
     עפרוני מצויץ  (7)
     חוגת עצים  (6)
     זרעית השדה  (8)
     זרעית קטנה  (1)
     עפרונן גמדי  (5)
     עפרונן קצר אצבעות  (12)
     עפרוני חכלילי  (6)
     עפרוני מדבר  (6)
     עפרוני ערבה  (3)
     עפרוני ענק  (9)
     עפרוני פסגות  (7)
     עפרוני עב מקור  (8)
     צחיחנית מדבר  (12)
     צחיחנית החרמון  (11)
     צחיחן שחור כיפה  (1)
     אלימון  (2)
     סנונית רפתות  (12)
     סנונית מערות  (7)
     סנונית סלעים  (5)
     סנונית מדבר  (1)
     כוכית גדות  (10)
     טסית בתים  (2)
     פיפיון הרים  (20)
     פיפיון ארך רגליים  (4)
     פיפיון צהוב  (14)
     פיפיון עצים  (7)
     פיפיון זיתי  (5)
     פיפיון שדות  (11)
     פיפיון מים  (11)
     פיפיון ממושקף  (6)
     פיפיון אדום גרון  (14)
     נחליאלי צהוב  (18)
     נחליאלי זנבתן  (8)
     נחליאלי לימוני  (16)
     נחליאלי לבן  (5)
     גדרון מובהק  (5)
     בולבול צהוב שת  (4)
     סתרי מצוי  (2)
     סתרי ממושקף  (3)
     סתרי צוקים  (1)
     אדום החזה  (3)
     זמיר הירדן  (1)
     זמיר מנומר  (3)
     חמריה חלודת זנב  (17)
     חמריה שחורה  (5)
     כחול החזה  (26)
     אירניה  (8)
     חכלילית סלעים  (5)
     חכלילית עצים  (9)
     סלעית אירופית  (13)
     סלעית ערבות  (12)
     סלעית מדבר  (10)
     סלעית שיחים  (3)
     סלעית קפריסאית  (4)
     סלעית קיץ  (20)
     סלעית חורף  (8)
     סלעית נזירה  (4)
     סלעית לבנת כנף  (5)
     סלעית הבזלות  (3)
     סלעית שחורת בטן  (7)
     סלעית חלודת שת  (2)
     שחור הזנב  (5)
     דוחל שחור גרון  (9)
     דוחל מזרחי  (14)
     דוחל חום גרון  (20)
     קיכלי רונן  (4)
     קיכלי גדול  (1)
     קיכלי אפור  (2)
     צוקית בודדת  (8)
     שחרור  (4)
     צוקית חכלילית  (8)
     סבכי שחור כיפה  (8)
     סבכי אפור  (1)
     סבכי קוצים  (14)
     סבכי ערבות  (4)
     סבכי טוחנים  (5)
     סבכי שחור ראש  (11)
     סבכי אשלים  (1)
     סבכי רונן  (8)
     סבכי קפריסאי  (2)
     סבכי שחור גרון  (12)
     סבכי מדבר  (5)
     סבכי ניצי  (1)
     סבכי חורש  (3)
     סבכי שיטים  (3)
     מדברון  (4)
     פשוש  (12)
     תפר  (10)
     שיחנית קטנה  (8)
     שיחנית גדולה  (5)
     שיחנית זית  (2)
     חרגולן זמירי  (5)
     חרגולן נחלים  (1)
     קנית פסים  (9)
     זמירון  (11)
     צטיה  (11)
     קנית קטנה  (12)
     קנית אירופית  (7)
     קנית אפריקאית  (19)
     עלווית אפורה  (10)
     עלווית חורף  (4)
     עלווית לבנת בטן  (7)
     עלווית ירוקה  (3)
     עלווית צהובת גבות  (1)
     עלווית לבנת גבות  (1)
     מלכילון אורנים  (6)
     חטפית אפורה  (12)
     חטפית גמדית  (1)
     חטפית לבנת עורף  (3)
     חטפית תורכית  (4)
     חטפית שחורת עורף  (1)
     ירגזי   (2)
     ירגזי חרמון  (3)
     רמית  (11)
     כותלי  (3)
     סיטת צוקים  (7)
     חנקן אדום גב  (16)
     חנקן אדום ראש  (23)
     חנקן נובי  (14)
     חנקן גדול  (18)
     חנקן חיוור  (5)
     חנקן ערבות  (6)
     חנקן שחור מצח  (5)
     צופית  (3)
     עורבני שחור כיפה  (2)
     עורב אפור  (1)
     עורב מזרע  (5)
     עורב קצר זנב  (3)
     עורב הודי  (1)
     קאק  (2)
     זנבן ערבי  (3)
     טריסטרמית ים המלח  (5)
     זרזיר מצוי  (6)
     זרזיר ארבה  (1)
     זהבן מחלל  (1)
     מאינה מצויה  (1)
     דרור בית  (1)
     דרור ספרדי  (11)
     דרור ירדן  (17)
     דרורית קצרת אצבעות  (4)
     בארית הרים  (4)
     פרוש מצוי  (11)
     פרוש הרים  (11)
     פצחן  (8)
     תפוחית מצויה  (13)
     חוחית  (20)
     ירקון  (20)
     חורפי  (3)
     בזבוז אירופי  (10)
     בזבוז לבנון  (11)
     בזבוז אדום מצח  (1)
     חצוצרן מדבר  (9)
     חצוצרן חרמון  (1)
     חצוצרן שחור מקור  (4)
     ורדית סיני  (9)
     גבתון גנים  (18)
     גבתון אדום מקור  (18)
     גבתון אפור  (9)
     גבתון מדבר  (6)
     גבתון סלעים  (6)
     גבתון צהוב  (5)
     גבתון סוף  (2)
     גבתון עפרוני  (15)
     גבתון שחור ראש  (14)
     גבתון שלג  (3)
     כסוף מקור הודי  (11)
© כל הזכויות שמורות. אין להשתמש בתמונות או טקסטים מאתר זה לצרכים מסחריים, לאתרי אינטרנט, בחוברות או ספרים, למודעות או פרסומים ללא אישור בכתב ממנהלי האתר.